Zapraszamy Działkowców do biura Zarządu ROD Rekreacja po odbiór nowych aneksów do umów.

W listopadzie i grudniu na terenie naszych ogrodów odbyły się pomiary przez firmę geodezyjną. Zmieniła się także numeracja działek.

Biuro czynne w soboty w godzinach 10:00 – 14:00