Opłaty ogrodowe w 2024 roku uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze wynoszą:

  • Składka członkowska – 6 zł
  • Opłata ogrodowa – 1,10 zł od m2 powierzchni działki
  • Opłata energetyczna – 35 zł
  • Opłata wodna – 60 zł od działki
  • Opłata za wywóz śmieci – 180 zł
  • Opłata za wywóz śmieci dla osób mieszkających – 50 zł / msc
  • Podwyższona opłata ogrodowa – 980 zł
  • Wpisowe – 300 zł
  • Podłączenie do sieci energetycznej – 450 zł
  • Ponowne podłączenie do sieci energetycznej – 60 zł

OPŁATY
Opłaty za działkę prosimy uiszczać na nr konta bankowego Naszego ROD.

Nr konta: 73 1320 1830 3176 3053 2000 0001
Termin wnoszenia opłat upływa: do końca czerwca 2024r.