Zarząd ROD „Rekreacja”

Zarząd ROD

Prezes – Barbara Kowalska

Wiceprezes – Jastrząbek Cezary

Sekretarz – Sylwia Maćkowiak – Sękiw

Skarbnik – Wasielewska Krystyna

Członek – Agnieszka Krasińska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Lorenc Barbara

Zastępca – Staniszewski Marek

Sekretarz – Czesława Czerniawska