Zarząd ROD „Rekreacja”

Zarząd ROD

Prezes – Barbara Kowalska

Wiceprezes – Jastrząbek Cezary

Sekretarz – Piech Elżbieta

Skarbnik – Wasielewska Krystyna

Członek – Pytyś Piotr

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Szafrańska Małgorzata

Członek – Jankowiak Anna

Członek – Lorenc Barbara

Walne zebranie 2021r.