Zarząd ROD „Rekreacja”

Zarząd ROD

Prezes – Barbara Kowalska

Wiceprezes – Jastrząbek Cezary

Sekretarz

Skarbnik – Wasielewska Krystyna

Członek – Pytyś Piotr

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Jankowiak Anna

Członek – Staniszewski Marek

Członek – Lorenc Barbara

Walne zebranie 2021r.