Działki w Gestii Zarządu

BRAK

Numer działki Powierzchnia [m2] Woda Prąd Altana
- - - - -

Działki do odstąpienia przez Działkowców

Działka 155/156

Powierzchnia: 600m2
Woda: Tak
Prąd: Tak
Altana: Tak – Murowana
Kontakt: 501986888

Działka 158

Powierzchnia: 290m2
Woda: Tak
Prąd: Nie
Altana: Tak – Drewniana
Kontakt: 797776218

Działka 483

Powierzchnia: 280m2
Woda: Nie
Prąd: Nie
Altana: Tak – Drewniana
Kontakt: 914615349

Działka 358

Powierzchnia: 300m2
Woda: Nie
Prąd: Nie
Altana: Tak – Drewniana
Kontakt: 600058143

Działka 317

Powierzchnia: 320m2
Woda: Tak
Prąd: Tak
Altana: Domek drewniany 
Kontakt: 668035773

Działka 185

Powierzchnia: 322m2
Woda: Tak
Prąd: Tak
Altana: Tak – Murowana 
Kontakt: 795020860

Numer działki Powierzchnia [m2] Woda Prąd Altana Kontakt
155/156 600m2 tak tak tak - murowana 501986888
158 290m2 tak nie tak - drewniana 797776218
483 280m2 nie nie tak - drewniana 914615349
358 300m2 nie nie tak - drewniana 600058143
317 320m2 tak nie domek drewniany 668035773
185 322m2 tak tak altana murowana 795020860