Zarząd ROD REKREACJA przypomina, że zgodnie z par. 67 pkt.7 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego zabronione jest parkowanie na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi.
W związku z powyższym prosi się działkowców, by po dowiezieniu do działki niezbędnych rzeczy niezwłocznie odstawili samochód poza teren ogrodu.
Powyższe wynika z konieczności utrzymania drożności alejek, tak by nie utrudniać dojazdu innym działkowcom, a w sytuacjach zargożenia odpowiednim służbom.
Brak przestrzegania przez działkowców w/w przepisu spowodowane CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE BRAMY!