Drodzy Działkowcy, informujemy, że od 24.04.2024r. w każdą środę Brama Wjazdowa na teren naszych ogrodów działkowych będzie otwarta w godzinach 8:00 – 20:00.

Przypominamy jednocześnie
i odsyłamy do naszego poprzedniego wpisu, który znajduje się TUTAJ:

Zarząd ROD REKREACJA przypomina, że zgodnie z par. 67 pkt.7 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego zabronione jest parkowanie na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi.
W związku z powyższym prosi się działkowców, by po dowiezieniu do działki niezbędnych rzeczy niezwłocznie odstawili samochód poza teren ogrodu.
Powyższe wynika z konieczności utrzymania drożności alejek, tak by nie utrudniać dojazdu innym działkowcom, a w sytuacjach zargożenia odpowiednim służbom.
Brak przestrzegania przez działkowców w/w przepisu spowodowane CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE BRAMY!

https://rodrekreacja.pl/2021/07/15/zabronione-jest-parkowanie-na-terenie-rod-wszelkich-pojazdow-mechanicznych-poza-wyznaczonymi-do-tego-celu-miejscami-postojowymi/