30 lat ROD „Rekreacja”

Pierwsze Walne Zebranie 28.11.1980 roku w ZWCH Chemitex – Wiskord. W zebraniu udział wzięli członkowie Chemitex – Wiskord, Jednostki Wojskowej 22-41 oraz Jednostki Wojskowej 23-39.
Pierwszym Prezesem został ppłk Franciszek Cieź.

18.01.1981 – pierwsze posiedzenie Zarządu

28.04.1981 – pierwsze pomiary geodezyjne

15.05.1981 – rozpoczęcie budowy dróg i przepustów

27.06.1981 – wytyczenie granic ogrodu

19.07.1981 – umowy patronackie oraz o współpracy MON – PZD – Zakłady Pracy

16.09.1981 – omówienie praz związanych z melioracją ogrodu

21.10.1981 – ROD „Rekreacja” zostaje zaliczony do organizacji użyteczności publicznej i powołany do życia na mocy ustawy z dnia 09.03.1949 roku o pracowniczych ogrodach działkowych

14.12.1982 – Zakończenie robót melioracyjnych

29.05.1983 – Określenie granic ogrodu oraz powierzchni ogólnej 22,56ha

07.07.1985 – Zakończenie prac związanych z ogrodzeniem ogrodu

02.03.1986 – Próba budowy sieci wodociągowej

24.06.1986 – Brak umów patronackich na dalsze lata

03.05.1987 – Zatwierdzenie planu budowy świetlicy

04.10.1987 – Początki budowy sieci wodnej i energetycznej

08.11.1989 – przygotowania do wykonania studni głębinowej

13.12.1989 – wstrzymanie wszystkich inwestycji (brak dotacji)

09.11.1991 – wykonano społecznie część sieci wodociągowej

13.01.1993-2010 – modernizacja świetlicy „Domu Działkowca”

08.12.2001 – początek niwelacji terenu pod parking

28.07.2004 – PiS kieruje projekt ustawy o likwidacji PZD do Sejmu RP

11.01.2006 – dalsze dążenie PiS do likwidacji PZD

01.12.2010 – oddanie parkingu do użytku

01.01.1992-10.09.2011 – wykonywanie prac dodatkowych:
– rozbudowy sieci energetycznej, wodnej, wykonywanie remontów oraz inwestycji ze środków własnych i dotacji OZ PZD w Szczecinie.