Opłaty ogrodowe w 2022 roku uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze wynoszą:

  • Składka członkowska – 6 zł
  • Opłata ogrodowa – 0,80 zł od m2 powierzchni działki
  • Opłata energetyczna – 21 zł
  • Opłata wodna – 40 zł od działki
  • Opłata za wywóz śmieci – 95 zł
  • Opłata za wywóz śmieci +190 zł dla osób stale przebywających

OPŁATY
Opłaty za działkę prosimy uiszczać na nr konta bankowego Naszego ROD.

Nr konta: 73 1320 1830 3176 3053 2000 0001
Termin wnoszenia opłat upływa: do końca czerwca 2022r.