Jak dojechać?
Ciekawostka

Fusy z kawy i herbaty są bardzo pożytecznym nawozem. Można je stosować zamiast torfu, gdyż rozluźniają zbyt zbitą glebę, a dodane do ziemi piaszczystej powodują, że trzyma ona dłużej wodę. Jeżeli mamy niewielkie ilości fusów wykorzystajmy je rozkładając pod szczypiorkiem. Podobno tak zasilony rośnie dwa razy szybciej.

Przydatne Linki

Wolne Działki


mapa_ogrodu


Działki w gestii Zarządu


Numer działki Powierzchnia [m2] Woda Prąd Altana Uwagi
377 285 - - tak -
372 290 - tak tak -

Działki do odstąpienia przez działkowców


Numer działki Powierzchnia [m2] Woda Prąd Altana Uwagi Kontakt
521 336 tak tak murowana - tel.691-404-043
141 310 - - - - tel.505-860-771
142 285 - - - - tel.505-860-771
340 342 tak tak murowano/drewniana - tel.501-596-369
65/66 593 tak tak tak - tel.692-111-153
261 575 - tak tak - tel.693-292-129
3 405 tak tak murowana - tel.783-631-124
130 295 tak - - - tel.91 460-62-18
89 292 - - drewniana - tel.639-999-980
171 300 tak tak tak - tel. 91 460-99-61
318 288 tak - tak - tel. 507-664-750
319 320 - - - - tel. 507-664-750
358 300 - - tak - tel.600-058-143
377 285 - - - - tel.691-040-680
378 302 - tak - - tel.691-040-680
331 301 nie nie drewniana - tel.882-016-490
251 425 tak nie tak - tel.91-422-78-57
Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone