Jak dojechać?
Ciekawostka

Największe kwiaty świata należą do gatunku rafflesia arnoldi. Roślina ta rośnie dziko tylko na wyspie Sumatra w Indonezji. Kwiaty osiągają średnicę 1 metra i wagę do 9 kg. Każdy z pomarańczowo-brązowych płatków osiąga pół metra długości i ponad 2 centymetry grubości. Kwiat jest ozdobą wątpliwą ze względu na odór padliny, który wydziela by zwabić owady zapylające.

Przydatne Linki
Ogłoszenia  spalony


 • Informujemy, że w krótkim okresie czasu na naszych parkingach przy ROD „REKREACJA” podpalono aż 6 samochodów osobowych. Na dzień dzisiejszy Policja prowadzi intensywne dochodzenie.Proponujemy zorganizowanie patroli nocnych (dyżurów) właścicieli samochodów na parkingach przylegających do naszych działek we własnym zakresie i odpowiedzialności. Radzimy też aby nie pozostawiać samochodów pojedynczo na parkingach tylko w grupach.Musimy wszyscy podjąć wszelkie dostępne działania, aby zapobiec wandalizmowi i kradzieży.

 • Informujemy że biuro i kasa jest czynna w każdą środę od godz. 14:00 do godz.18:00

 • Informujemy że okresie letnim w każdą środę
  od godz.14:00 do godz.15:30 w okolicach działki 297 będą sprzedawane lody i desery.

 • Informujemy że brama główna nr 1 jest otwarta w każdą środę
  od godz. 08:00 do godz.20:00.

 • Informujemy że brama główna nr 1 jest otwarta w każdą środę
  od godz. 08:00 do godz.20:00.

 • Zarząd ROD „Rekreacja” informuje,że każdorazową awarię sieci wodnej doprowadzającą wodę na działkę, należy zgłaszać do zarządu ROD. Odcinek od głównej rury do kranu należy do działkowca. Wszelkie usterki do usunięcia należą do działkowca. Należy zamontować zawór odcinający wodę na działkę od głównej magistrali

 • UWAGA !! Zarząd ROD „Rekreacja” prosi wszystkich działkowiczów - którym ostatnio zmieniły się dane adresowe - o kontakt z Zarządem w celu dokonania uaktualnień swoich danych adresowych. Zgodnie z Regulaminem ROD; paragraf 98:
 • W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

 • Informujemy , że Stowarzyszenie może wypowiedzieć umowę dzierżawy działki, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych przez co najmniej 6 miesięcy. Zgodnie z Ustawą z dnia 13.12.2013 r o ROD Art. 36 ust 3 pkt 2

 • Zabronione jest odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do:
  1. gruntu
  2. rowów melioracyjnych
  3. Strugi Wełtyńskiej

  Należy korzystać z osadników i środków rozkładających ścieki.

Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone