Jak dojechać?
Ciekawostka

Największe kwiaty świata należą do gatunku rafflesia arnoldi. Roślina ta rośnie dziko tylko na wyspie Sumatra w Indonezji. Kwiaty osiągają średnicę 1 metra i wagę do 9 kg. Każdy z pomarańczowo-brązowych płatków osiąga pół metra długości i ponad 2 centymetry grubości. Kwiat jest ozdobą wątpliwą ze względu na odór padliny, który wydziela by zwabić owady zapylające.

Przydatne Linki

DLA DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY SPRZEDAJĄ DZIAŁKĘ!

WAŻNA INFORMACJA

Przy sprzedaży działki PRZED WIZYTĄ U NOTARIUSZA, należy pojawić się w zarządzie z NABYWAJĄCYM, aby dopełnić niezbędnych formalności.

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

KASA I BIURO czynne w godzinach od 10:00 do 14:00 w SOBOTY.


Zarząd ROD REKREACJA informuje działkowców, że włamania i kradzieże należy zgłaszać do:
Asp. Szt. Tomasz Janik - dzielnicowy
tel. 722-090-514


Zarząd ROD REKREACJA przypomina, że zgodnie z par.67 pkt.7 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego zabronione jest parkowanie na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi.
W związku z powyższym prosi się działkowców, by po dowiezieniu do działki niezbędnych rzeczy niezwłocznie odstawili samochód poza teren ogrodu.
Powyższe wynika z konieczności utrzymania drożności alejek, tak by nie utrudniać dojazdu innym działkowcom, a w sytuacjach zagożenia odpowiednim służbom.


W związku ze zgłaszanymi do zarzadu ROD REKREACJA problemami dotyczącymi wprowadzania na teren ROD psów, przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem ROD nie wolno wprowadzać i trzymać na terenie działek psów bez kagańców i bez smyczy. Przepis ten dotyczy zarówno działkowców, ich rodzin, jak również odwiedzających ogród spacerowiczów. Główną przesłanką dla takiego zapisu jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
A jeśli już przywieźliśmy psa na działkę obowiązkiem właściciela jest posprzątać po swoim psie.


Przypominamy o zakazie wyrzucania do śmietników przynależnych do ROD REKREACJA wszelkich odpadów zielonych, resztek po remontach i budowach, kanap, tapczanów i innych przedmiotów nie będących odpadami komunalnymi.oczkoCopyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone