Jak dojechać?
Ciekawostka

Pojedynczy kwiat liliowca kwitnie tylko jeden dzień, a znane są też gatunki, których kwiaty otwierają się na jedną noc, zwane liliowcami nocnymi.

Przydatne Linki

DLA DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY SPRZEDAJĄ DZIAŁKĘ!

WAŻNA INFORMACJA

Przy sprzedaży działki PRZED WIZYTĄ U NOTARIUSZA, należy pojawić się w zarządzie z NABYWAJĄCYM, aby dopełnić niezbędnych formalności.

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

BRAMA WJAZDOWA NA DZIAŁKI Otwarta do końca września. 30.09.2020r. - Ostatnie otwarcie bramy.


Zarząd ROD REKREACJA informuje działkowców, że włamania i kradzieże należy zgłaszać do:
Asp. Szt. Tomasz Janik - dzielnicowy
tel. 722-090-514


Zarząd ROD REKREACJA przypomina, że zgodnie z par.67 pkt.7 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego zabronione jest parkowanie na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi.
W związku z powyższym prosi się działkowców, by po dowiezieniu do działki niezbędnych rzeczy niezwłocznie odstawili samochód poza teren ogrodu.
Powyższe wynika z konieczności utrzymania drożności alejek, tak by nie utrudniać dojazdu innym działkowcom, a w sytuacjach zagożenia odpowiednim służbom.


W związku ze zgłaszanymi do zarzadu ROD REKREACJA problemami dotyczącymi wprowadzania na teren ROD psów, przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem ROD nie wolno wprowadzać i trzymać na terenie działek psów bez kagańców i bez smyczy. Przepis ten dotyczy zarówno działkowców, ich rodzin, jak również odwiedzających ogród spacerowiczów. Główną przesłanką dla takiego zapisu jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
A jeśli już przywieźliśmy psa na działkę obowiązkiem właściciela jest posprzątać po swoim psie.


Przypominamy o zakazie wyrzucania do śmietników przynależnych do ROD REKREACJA wszelkich odpadów zielonych, resztek po remontach i budowach, kanap, tapczanów i innych przedmiotów nie będących odpadami komunalnymi.oczkoCopyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone