Jak dojechać?
Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Przydatne Linki

WAŻNE INFORMACJE

W związku z wprowadzeniem na terenie Kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. Uchwałą nr 60/2020 wprowadził ograniczenia w posobie funkcjonowania ROD.

Uchwała nr 60/2020

Ponadto Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 71/2020 z dnia 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD, a mianowicie:

 • Na czas trwania stanu epidemii w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Związku organy i struktury PZD realizują statutowe zadania przede wszystkim w formie pracy zdalnej.
 • Obsługa działkowców odbywać się będzie przede wszystkim:
  - telefonicznie w każdą sobotę w godzinach od 10 00 - 14 00
  nr telefonu 501 351 454 oraz 506 330 847
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  zarzad@rodrekreacja.pl oraz formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej naszego ogrodu
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Biuro Zarządu ROD "Rekreacja”
  ul. Polarna 2
  70-700 Szczecin
  skrytka pocztowa nr 59

  O wznowieniu działalności biura poinformujemy poprzez stronę internetową ogrodu i wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń ROD Rekreacja.


 • Wobec odwołania terminów walnych zebrań opłaty ogrodowe przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD “Rekreacja” w 2020 roku pozostają w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez walne zebranie w 2019 roku.
 • Uiszczenie opłaty, której mowa w pkt 3, następuje przede wszystkim w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego na konto ROD:
  Bank Pocztowy S.A. 73 1320 1830 3176 3053 2000 0001
  w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.


oczkoCopyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone