Jak dojechać?
Ciekawostka

Najpotężniejszy pień o największej masie drewna ma mamutowiec Sequoiadendron giganteum o nazwie General Sherman z Sequoia National Park (USA). Drzewo to przy 83,6 m wysokości i 8,25 m pierśnicy ma pień o objętości 1540 metrów sześciennych.

Przydatne Linki
Ogłoszenia  sikorki2


 • Zarząd ROD „REKREACJA „ zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZAWCZE, które odbędzie się w dniu 24 marca 2018 r.(sobota) w świetlicy Domu Działkowca Szczecin ul. Polarna 2.
  Początek obrad w I terminie godz. 11:00 w II terminie godz. 11:30.
  Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.
  Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 marca 2018 r. w biurze Zarządu ROD „Rekreacja”.

 • W dniu 23 listopada 2017 został zablokowany odpływ strugi Wełtyńskiej przebiegającej przez nasze ogrody działkowe.Zapchanie odpływu było na przepuście pod torami. Wezwano firmę melioracyjną z Gryfina do odblokowania przepustu. Powyższe zdarzenie groziło zalaniem naszy działek i podmycie torów. Przyczyną zapchania przepustu były gałęzie, liście,butelki plastykowe, styropian, kawałki folii itp., które nagminnie działkowcy wrzucają na skarpę i do strugi. Prosimy o zaprzestanie takich praktyk.

 • Informujemy że od 07 października 2017 biuro i kasa będzie czynne w każdą sobotę od godz. 10:00 do godz. 14:00.

 • Informujemy że brama główna nr 1 będzie otwarta w każdą środę od dnia 19.04.2017 do dnia 31.08.2017 od godz. 08:00 do godz.20:00, natomiast od 01.09.2017 do 31.10.2017 od godz.08:00 do 18:00.

 • Od dnia 05 kwietnia 2017 sieć wodociągowa będzie włączona, a wyłączona 25 października 2017 r. Prosimy o uzupełnienie brakujących zaworów, oraz zgłoszenie awarii wodnej do Zarządu lub do Gospodarza Ogrodu

 • Zarząd ROD „Rekreacja” informuje,że każdorazową awarię sieci wodnej doprowadzającą wodę na działkę, należy zgłaszać do zarządu ROD. Odcinek od głównej rury do kranu należy do działkowca. Wszelkie usterki do usunięcia należą do działkowca. Należy zamontować zawór odcinający wodę na działkę od głównej magistrali

 • UWAGA !! Zarząd ROD „Rekreacja” prosi wszystkich działkowiczów - którym ostatnio zmieniły się dane adresowe - o kontakt z Zarządem w celu dokonania uaktualnień swoich danych adresowych. Zgodnie z Regulaminem ROD; paragraf 98:
 • W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

 • Informujemy , że Stowarzyszenie może wypowiedzieć umowę dzierżawy działki, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych przez co najmniej 6 miesięcy. Zgodnie z Ustawą z dnia 13.12.2013 r o ROD Art. 36 ust 3 pkt 2

 • Zabronione jest odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do:
  1. gruntu
  2. rowów melioracyjnych
  3. Strugi Wełtyńskiej

  Należy korzystać z osadników i środków rozkładających ścieki.

Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone