Jak dojechać?
Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Przydatne Linki

Historia Ogrodu

30 lat ROD "Rekreacja"

Pierwsze Walne Zebranie 28.11.1980 roku w ZWCH Chemitex - Wiskord. W zebraniu udział wzięli członkowie Chemitex - Wiskord, Jednostki Wojskowej 22-41 oraz Jednostki Wojskowej 23-39.
Pierwszym Prezesem został ppłk Franciszek Cieź.

18.01.1981 - pierwsze posiedzenie Zarządu

28.04.1981 - pierwsze pomiary geodezyjne

15.05.1981 - rozpoczęcie budowy dróg i przepustów

27.06.1981 - wytyczenie granic ogrodu

19.07.1981 - umowy patronackie oraz o współpracy MON - PZD - Zakłady Pracy

16.09.1981 - omówienie praz związanych z melioracją ogrodu

21.10.1981 - ROD "Rekreacja" zostaje zaliczony do organizacji użyteczności publicznej i powołany do życia na mocy ustawy z dnia 09.03.1949 roku o pracowniczych ogrodach działkowych

14.12.1982 - Zakończenie robót melioracyjnych

29.05.1983 - Określenie granic ogrodu oraz powierzchni ogólnej 22,56ha

07.07.1985 - Zakończenie prac związanych z ogrodzeniem ogrodu

02.03.1986 - Próba budowy sieci wodociągowej

24.06.1986 - Brak umów patronackich na dalsze lata

03.05.1987 - Zatwierdzenie planu budowy świetlicy

04.10.1987 - Początki budowy sieci wodnej i energetycznej

08.11.1989 - przygotowania do wykonania studni głębinowej

13.12.1989 - wstrzymanie wszystkich inwestycji (brak dotacji)

09.11.1991 - wykonano społecznie część sieci wodociągowej

13.01.1993-2010 - modernizacja świetlicy "Domu Działkowca"

08.12.2001 - początek niwelacji terenu pod parking

28.07.2004 - PiS kieruje projekt ustawy o likwidacji PZD do Sejmu RP

11.01.2006 - dalsze dążenie PiS do likwidacji PZD

01.12.2010 - oddanie parkingu do użytku

01.01.1992-10.09.2011 - wykonywanie prac dotatkowych:

- rozbudowy sieci energetycznej, wodnej, wykonywanie remontów oraz inwestycji ze środków własnych i dotacji OZ PZD w Szczecinie.

Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone