Jak dojechać?
Ciekawostka

Najgłośniejszą rośliną jest pochodząca z Ameryki Środkowej i Południowej Hura crepitans. Owocami tego drzewa są suche torebki, które po osiągnięciu dojrzałości pękają z hukiem podobnym do wystrzału z broni palnej. Energia wyzwolona przy pękaniu owocu pozwala wyrzucić nasiona na odległość kilkunastu metrów.

Przydatne Linki

Historia Ogrodu

30 lat ROD "Rekreacja"

Pierwsze Walne Zebranie 28.11.1980 roku w ZWCH Chemitex - Wiskord. W zebraniu udział wzięli członkowie Chemitex - Wiskord, Jednostki Wojskowej 22-41 oraz Jednostki Wojskowej 23-39.
Pierwszym Prezesem został ppłk Franciszek Cieź.

18.01.1981 - pierwsze posiedzenie Zarządu

28.04.1981 - pierwsze pomiary geodezyjne

15.05.1981 - rozpoczęcie budowy dróg i przepustów

27.06.1981 - wytyczenie granic ogrodu

19.07.1981 - umowy patronackie oraz o współpracy MON - PZD - Zakłady Pracy

16.09.1981 - omówienie praz związanych z melioracją ogrodu

21.10.1981 - ROD "Rekreacja" zostaje zaliczony do organizacji użyteczności publicznej i powołany do życia na mocy ustawy z dnia 09.03.1949 roku o pracowniczych ogrodach działkowych

14.12.1982 - Zakończenie robót melioracyjnych

29.05.1983 - Określenie granic ogrodu oraz powierzchni ogólnej 22,56ha

07.07.1985 - Zakończenie prac związanych z ogrodzeniem ogrodu

02.03.1986 - Próba budowy sieci wodociągowej

24.06.1986 - Brak umów patronackich na dalsze lata

03.05.1987 - Zatwierdzenie planu budowy świetlicy

04.10.1987 - Początki budowy sieci wodnej i energetycznej

08.11.1989 - przygotowania do wykonania studni głębinowej

13.12.1989 - wstrzymanie wszystkich inwestycji (brak dotacji)

09.11.1991 - wykonano społecznie część sieci wodociągowej

13.01.1993-2010 - modernizacja świetlicy "Domu Działkowca"

08.12.2001 - początek niwelacji terenu pod parking

28.07.2004 - PiS kieruje projekt ustawy o likwidacji PZD do Sejmu RP

11.01.2006 - dalsze dążenie PiS do likwidacji PZD

01.12.2010 - oddanie parkingu do użytku

01.01.1992-10.09.2011 - wykonywanie prac dotatkowych:

- rozbudowy sieci energetycznej, wodnej, wykonywanie remontów oraz inwestycji ze środków własnych i dotacji OZ PZD w Szczecinie.

Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone